Informacja o badaniu polskiej branży outsourcing cc


Badanie polskiej branży outsourcing call/contact center to unikalny w skali europejskiej, realizowany zgodnie z najwyższymi standardami projekt badawczy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Projekt realizowany jest cyklicznie od roku 2014 w formule systematycznych i kompleksowych badań - wywiadów z przedstawicielami branży.
Głównym założeniem badania jest pozyskanie i aktualizacja wiedzy o rynku firm świadczących usługi outsourcing cc w Polsce w sposób kompletny, tj. celem projektu jest m.in. identyfikacja i dotarcie w trakcie badania do wszystkich dostawców usług cc.

Sukcesywnie rozszerzany jest zakres badania. Początkowo analizowane były jedynie podstawowe informacje nt. wielkości firm biorących udział w badaniu, a raport obejmował również szacunki dot. skali całego rynku. W kolejnych latach kwestionariusz badania był rozszerzany o inne zagadnienia definiujące branżę, w tym dane nt. zatrudnienia (w tym rekrutacji, rotacji), zasad wynagradzania, finansów, ergonomii pracy oraz założeń rozwoju firm świadczących usługi cc na zlecenie. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest przeprowadzenie szczegółowej analizy ilościowej oraz jakościowej branży.

Przyjęty model działania pozwala stopniowo zwiększać transparentność rynku, gdyż coraz większa liczba firm decyduje się na udział w projekcie – uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne, przystąpienie do niego wymaga jednak poświadczenia prawdziwości udzielanych informacji.

Na zakończenie każdej edycji badania przygotowywane są raporty przedstawiające szczegółową analizę danych zebranych w trakcie badania. Statystyczna analiza opatrzona komentarzami ekspertów stanowi cenne źródło wiedzy na temat badanego sektora gospodarki. Raport cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku i okazał się już wielokrotnie przydatnym opracowaniem dla wielu podmiotów. Raport stanowi jedyną, tak kompletną, dostępną na polskim rynku analizę branży outsourcing cc. Jest on także profesjonalnym narzędziem promocji branży oraz firm w niej działających.


Produktami końcowymi z każdego badania są:

  • Raport ogólny - dostępny bezpłatnie dla każdego zainteresowanego raport z podstawowymi informacjami nt. branży.

  • Raport szczegółowy - dostępny odpłatnie raport zawierające szczegółowe informacje nt. branży w tym analizy regionalne i pogłębione analizy uwzględniające specyfikę branży i działających na niej dostawców (w tym np. rozróżnienie wniosków dla firm o różnej wielkości, lokalizacji operacyjnych rozmieszczonych w różnych regionach kraju, itp.).

  • Baza danych - baza danych zawiera listę wszystkich zidentyfikowanych na rynku dostawców usług cc wraz z danymi teleadresowymi, a także szczegółowe informacje handlowe firm - respondentów badania.

 
W przypadku zainteresowania raportem szczegółowym lub bazą danych prosimy o kontakt z biurem SMB (kontakt) lub wypełnienie formularza zamówienia.