Partnerzy polskiej branży outsourcing ccPolska branża outsourcing cc jest dynamicznym, nowoczesnym rynkiem funkcjonującym zgodnie ze światowymi standardami i rozwijającym się wg światowych trendów. Rozwój branży jest możliwy m.in. dzięki wsparciu organizacji działających na jej rzecz, a także profesjonalnych dostawców produktów i usług dla biznesu cc.

Poniżej znajduje się lista organizacji i firm, które wspierają rozwój tego rynku.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
www.smb.pl
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB istnieje od 1995 roku i jest organizacją non-profit zrzeszającą najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego.
Misją stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży, edukacja, promocja najlepszych praktyk oraz wspieranie firm stosujących najwyższe standardy działania. Stowarzyszenie jest najważniejszą organizacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczących rynku marketingu bezpośredniego i interaktywnego oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych m.in. w Kodeksie Etycznym SMB.
SMB jest organizatorem wielu projektów dedykowanych rynkowi cc, m.in. konkursy Telemarketer Roku oraz Złota Słuchawka, badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników cc (http://benchmarkcc.pl/), szkolenia i warsztaty (np. Akademia Jakości CC). SMB jest także, wraz z Wydziałem Zarządzania UW, współorganizatorem Studium Menedżera CC. Co roku stowarzyszenie realizuje kompleksowe badanie branży outsourcing cc i prowadzi działania wspierające budowę pozytywnego wizerunku tej branży. W ramach konsultacji społecznych SMB opiniuje akty prawne na poziomie krajowym i europejskim dot. telemarketingu i cc.