Raport ogólny z tegorocznej edycji badania branży outsourcing cc oraz raporty archiwalne dostępne są bezpłatnie po wypełnieniu poniższego formularza.


Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB („SMB”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, jako administratora danych w celu dostarczenia raportu. W związku z pobraniem raportu, SMB może kontaktować się z Państwem, aby na przykład uzyskać opinię na jego temat, zebrać uwagi lub sugestie na przyszłość.

O ile wyrażą Państwo zgodę klikając w okienko poniżej formularza, SMB będzie mogło również kontaktować z Państwem dla celów marketingowych i reklamowych.
Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że udzielą Państwo zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub gdy będzie to zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a zgoda w każdej chwili może zostać przez Państwa odwołana.