Standardy działania polskiej branży outsourcing cc


W tej części serwisu publikowane będą dokumenty zawierające opis standardów i najlepszych praktyk działania branży, a także współpracy między dostawcami usług a klientami zlecającymi.
Wszystkich zainteresowanych współtworzeniem tych standardów zapraszamy do współpracy i zachęcamy do kontaktu (Kontakt).

Aktualnie trwają prace nad stworzeniem następujących dokumentów:
  • Najlepsze praktyki wyboru dostawcy i prowadzenia przetargów na usługi cc
  • Kodeks dobrych praktyk umów na usługi cc

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Benchmark cc, który jest unikalnym badaniem wykorzystującym Emocjonalną Pewność Postawy w badaniu zaangażowania i postaw pracowników cc. Udział w badaniu umożliwia ocenę satysfakcji pracowników w sposób wolny od zakłóceń typowych dla badań deklaratywnych, a także porównanie wyników z rezultatami innych organizacji.